Bỏ qua
Miễn phí vận chuyển nội địa trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CHO ĐƠN HÀNG 50K + yên: Chi tiết
Miễn phí vận chuyển nội địa trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CHO ĐƠN HÀNG 50K + yên: Chi tiết

Thông báo về việc tiếp tục phiếu giảm giá

 Giá ưu đãi Summer Sale (hoặc giá trước khi tăng giá) sẽ kết thúc nhưng mã phiếu giảm giá giảm 10%MÙA HXSự mở rộng! Có hàng từ 8/3 trở đi.
* Phiếu giảm giá cũng áp dụng cho đặt trước, không bao gồm máy demo, đồ cũ và một số sản phẩm
* Mặt hàng giảm giá hiện tại sẽ trở lại giá thông thường, nhưng sẽ được áp dụng phiếu giảm giá.
HẾT: TBD
Trước Chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày 8 và 11 tháng 12.
Sau Thông báo về việc sửa đổi giá
x