Bỏ qua
Miễn phí vận chuyển nội địa trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CHO ĐƠN HÀNG 50K + yên: Chi tiết
Miễn phí vận chuyển nội địa trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CHO ĐƠN HÀNG 50K + yên: Chi tiết

Thanh toán Trả chậm hiện có thể

Trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, hiện có thể thanh toán bằng payday, một dịch vụ trả chậm.Bạn có thể thanh toán sau bằng số điện thoại di động và địa chỉ email của mình mà không cần thẻ tín dụng.Bạn cũng có thể chọn thanh toán 3 đợt cho tài khoản xác minh danh tính của mình.

Trên trang lựa chọn phương thức thanh toán, hãy chọn "Thanh toán sau" và tiến hành thanh toán.

Chúng tôi mong được bạn tiếp tục ủng hộ Clockface Modular.

Trước Nhận tại cửa hàng hiện đã có sẵn.
Sau Chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày 8 và 11 tháng 12.
x