Bỏ qua
Giao hàng miễn phí trong nước trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN CẦU CHO ĐƠN HÀNG 30K + yen: Chi tiết
Giao hàng miễn phí trong nước trên 15,000 yên | DHL MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN CẦU CHO ĐƠN HÀNG 30K + yen: Chi tiết

Make Noise Mult

¥ 4,950 (¥ 4,500 chưa bao gồm thuế)
Nhiều có thể được định tuyến theo 3 cách

Định dạng: Eurorack
Chiều rộng: 4HP
Chiều sâu: 20mm
Hiện tại: 0mA @ + 12V (Bị động)

TÍNH NĂNG NHẠC

Nhiều thụ động
x